Sävträsk marthaförening

Lite historia

13.06.2019 kl. 20:01
"I Sävträsk stiftades en marthaförening den 13 nov. år 1914" läser vi i Liljendal sockens historia.

Som första ordförande i föreningen verkade Lydia Randers. Under åren 1996-2008 verkade en grupp unga Marthor i Sävträsk. De kallade sig Lydiorna efter den första ordföranden. Då de "gamla" Marthorna blev äldre och färre övergick Lydiorna till dem.
Övriga ordföranden i föreningen har varit:

Mera plock ur sockenhistorian (Marta Mårtenson):
"Marthorna samlas tämligen regelbundet till möten, vilkas program upptaga sång, diskussion, uppläsning av vers och prosa, ibland också föredrag.
Under arbetsåret anordnas olika slags kurser, t.ex. i vävnad, sömnad, matlagning, sjukvård m.m. Trädgårdsskötseln ligger Marthorna varmt om hjärtat. Fruktträd och bärbuskar ha anskaffats till många hem. Distriktsförbundets trädgårdsinstruktris försäljer varje vår köksväxt- och blomsterfrön.
För att hålla samhörighetskänslan vid makt ha de olika byarnas marthor stundom gästat varandra. Den varje sommar återkommande samlingsdagen för hela distriktets marthor hölls 1926 i Sävträsk by."

Och ur Liljendal hembygdsbok:
På Marthaföreningarnas sammankomster sjöng man ofta tillsammans:

"Blommande sköna dalar
hem för mitt hjärtas ro
Lummiga gröna salar
där vår och kärlek bo"...

"Vem är du fria du klara ton
som går i skog och i dalar
som ljuder långt ur den öde mon
och högt ur skyarna talar
som viskar sakta i vindens sus
och dånar mäktigt i vågens brus
och som mitt hjärta hugsvalar"...

Sävträsk Marthaförening
Kontaktuppgifter

Kontakt

Ingrid Törnroos
Ordförande
tornroos.ingrid@gmail.com
Mikaela Gustafsson
Sekreterare
mikaela.e.gustafsson@gmail.com
040 966 2469